پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

چکیده

مقاله پژوهشی حاضر با هدف بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن، رابطه معنادار میان این دو متغیر را به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. حجم نمونه تحقیق400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت‌گانه شهر شیراز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق براساس عقاید «اروینگ گــافــمن»، «بــوردیو»، «گیدنز» و «نظریه مبادله» شکل گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از آمارههای توصیفی و استنباطی نشان میدهد که میانگین مدیریت بدن برابر با 8/62 درصد است که حاکی از میزان بالای توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرایشی، مراقبت و... است. همچنین بین متغیرهای مصرف رسانه‌ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلید واژه

مدیریت بدن، زنان شیراز، جامعه مصرفی، پذیرش اجتماعی بدن

1) مقدمه

در سال‌های اخیر بدن انسان به عنوان یک موضوع مهم مورد مطالعه جامعه‌شناسان معاصر قرار گرفته است. اهمیت بدن نه تنها در تحقیقات تجربی، بلکه در تئوری‌پردازی‌های جامعهشناختی آشکار شده است (Howson & Inglis,2001: p1297) در میان جامعه‌شناسان پیشین، تنها «زیمل»[1] و «وبلن»[2] و بعدها «مارسل موس»[3] و «مید»[4] به میزان زیادی علاقه‌مند به بررسی این موضوع بودند. این دغدغة خاطر, امروزه در حوزه «جامعه‌شناسی بدن» قابل پیگیری است (Synnot,1990: pp 66-67). زیبایی و صورت تا آن‌جا که تجربه و تحقیقات علمی نشان می‌دهد نماد و نشانه قدرتمندی «خود» هستند (Ibid: p 61). «برایان ترنر»[5] بر این باور است که بدن در نظام‌های اجتماعی مدرن زمینه اصلی فعالیت فرهنگی و سیاسی گردیده است. صنعت زیبایی، ضمن ارائه دانش و مهارت‌های ویژه به کارفرمایان و اشخاص به اهـــمیت رو به رشد آن دسته از اشکال اجتماعی هویت بدنی که از نظر اجتماعی پذیرفته شده هستند، دامن می‌زند (Wellington,2001: p 933).

وضع بدن در جامعه مصرفی متضمن نوعی علاقه تجاری، نمایشی و آرایشی به آن است. در این جامعه، وضع بدن باید متناسب، لاغر وجوان نگاه داشته شود. در جامعه ما، فراگیرشدن پدیده آرایش دختران و زنان در عرصه زیست اجتماعی و استفاده از لباس‌هایی که در آن‌ها سه خصوصیت چسبان، کوتاه و بدن نما بودن به وضوح قابل مشاهده است با آموزه‌های دینی و بافت اجتماعی، هنجاری، عرفی و قانونی جامعه که هر نوع کامجویی زن و مرد از یکدیگر را در چارچوب تشکیل خانواده تعریف میکند در تعارض آشکار است.

2) اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق، بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان می‌باشد. اهداف فرعی این پژوهش شامل بررسی رابطه هفت متغیرِ اصلیِ دینداری، سرمایه فرهنگی، پذیرش اجتماعی بدن، مصرف رسانه‌ای، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سن و تحصیلات با مدیریت بدن به عنوان متغیر وابسته است.

3) اهمیت و ضرورت

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:

1- جمعیت قابل توجه دختران و زنان و نیز ضرورت مشارکت اجتماعی آنان در همه سطوح اجتماعی؛

2- توجه به برخی از پیامدهای منفی خودآرایی زنان در عرصه عمومی جامعه ایران مانند تشدید اختلالات هنجاری در فرهنگ رسمی جامعه؛

3- مصرفی شدن جامعه و پیامدهای منفی اقتصادی آن .

4) مروری برتحقیقات گذشته

1-4) تحقیقات داخلی

تاکنون تحقیقات مشابه‌ای درباره موضوع مقاله به ثمر رسیده است که به نتایج برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. میزان پایبندی مردم به ارزشهای مذهبی و از جمله حجاب در سال 1371 نسبت به سال 1365 کاهش داشته است. همچنین مردم درسال 1365 به خانم‌های چادری بیشتر از سال 1371 احترام می‌گذاشتند (رفیع پور، 1376: ص166). حدود 54 درصد از زنان تهرانی دارای پوشش کم یا غیراسلامی و غیرقانونی در معابر عمومی هستند (رضایی،1384: ص47). عناصر اولویت‌دار و تعیین‌کننده در نوع حجاب دانشجویان دختر به ترتیب شامل خانواده، مد، اعتقادات مذهبی، آیین‌نامه، دوستان، الگوهای رسانه‌ای و اساتید می‌باشد (علیمحمدزاده، 1384: ص89). بین زنان و مردان در مقوله مدیریت بدن تفاوت معناداری وجود دارد. زنان بیشتر از مردان به آرایش صورت یا اصلاح سر و صورت اهمیت می‌دهند. افراد سنتی و دیندار نسبت به افراد غیرسنتی و دیگران، نظارت و مدیریت کمتری را در تظاهرات بدنی خود اعمال می‌کنند (چاوشیان،1381: ص74). گرایش زنان به جراحی‌های زیبایی در تهران متأثر از عقیده شوهران آنان است. تمایل صاحبان کار در بکارگیری افراد زیبا و خوش‌اندام برای تصدی برخی مشاغل در اعمال مدیریت بدن زنان مؤثر است (آقایاری،1382: ص193). 5/15درصد از زنان تهرانی بر ملاک تمایزبخش بودن لباس اصرار دارند و آن را مهم‌ترین ملاک در انتخاب لباس می‌دانند (فرجی و حمیدی، 1384: ص16). جوانان مصرف‌گرا، محروم بودن از استفاده از لباس‌های مورد علاقه با سایز کوچک را نوعی محرومیّت جدی تلقی می‌کنند (ذکایی، 1386: ص19).

2-4) تحقیقات خارجی

تحقیقات انجام شده پیرامون زیبایی و بدن در خارج از کشور در مقایسه با تحقیقات داخل کشور از حیث کیفیت و کمیت در مرتبه بالاتری قرار دارد. گروه تحقیقاتی داو[6] در سال 2004 در پژوهشی با عنوان « زیبایی نقادانه»[7] طی بررسی 3200 زن از 10 کشور جهان در گروه سنی 18 تا 64 سال که به صورت پیمایش تلفنی انتخاب شده بودند، دریافتند که

سایر محصولات :
پروژه بریکرهای فشار قوی 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برنامه درسی دوره انتضامات و نگهبان (word)

لینک دانلود و...

پروژه برقگیرها 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق51 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق1 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق گیر (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق و الکتریسیته 58 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق هسته (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق هسته ای 30 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق هسته ا (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق منطقه ای و نیروگاه برق (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق قدرت 49 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق صنعتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق ساختمان 25 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق خودرو (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 56 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق 22 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 10ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق (3) (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب1 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در پیشرفت تحصسیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نگرش والدین (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی نمرات یک دانش آموز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc و ec (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق dc (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه پروژه برق مخابرات ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی میزان تاثیر تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ایذه (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برنامه ریزی اوقات فراغت برای جوانان این مرز خوب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نقش کتابخانه ها در مدارس شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :میان ذیرش اجتماعی ارتباط میان ذیرش نوع ارتباط میان مدیریت بدن ذیرش اجتماعی اجتماعی بدن ارتباط میان نوع ارتباط بررسی نوع میان ذیرش بدن رابطه میzwnj باشد اجتماعی laquo مدیریت میzwnj بررسی جامعه تحقیقات

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,پروژه ,لینک ,بررسی ,اجتماعی ,لینک دانلود ,word لینک ,خرید پایین ,پروژه بررسی ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین پر

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بنام خدا

تعریف جوش Introduction of Weld:اتصال دو فلز همجنس یا غیر همجنس به یکدیگر و یا به ط.ر کلی دو جسم به یکدیگر را جوشکاری گویند، در واقع جوش پیوند متالورژیکی بین دو جسم است.کاربرد تکنولوژی جوشکاری:در اتصالاتبازسازی عیوب قطعات ریخته گری و یا ماشین کاری شدهبازسازی در قطعات فرسوده مستهلکبهبود خواص موضعی در قطعات، مانند جوش دادن الماس بر سر تیغه (دنده)اتصالات در صنعت عبارتند از:اتصالات موقت مانند پیچ و مهرهاتصالات غیر موقت مانند پرچ های سرد چسب هااتصال دائم مانند جوشکاری و لحیم کاریفرم دیگری از تقسیم بندی اتصالات می توانند به صورت زیر باشند:مکانیکی مانند ورقکاری پیچ و مهره که یا به صورت موقت هستند یا نیمه موقت.شیمیایی مانند انواع چسب های معدنی و آلی که یا نیمه موقت هستند یا دائمی.متالورژیکی مانند انواع پروسس های جوشکاری و لحیم کاری که دائمی هستند.تعریف جوش ایده‌آلجوش ایده‌آل به جوشی گفته می‌شود که محل جوش با محل‌های دیگر هیچگونه خواص متفاوت از نظر متالورژیکی نداشته باشد، یعنی محل اتصال از هیچکدام از روش های آنالیز شیمیایی، تست های مکانیکی و مطالعات میکروسکوپی قابل تشخیص از قسمت های دیگر نباشد. در عمل دسترسی به این تعریف امکان پذیر نبوده ولی در روش های مختلف جوش تلاش می شود که به این تعریف نزدیک گردند

بیش از یک صد سال است که قوس الکتریکی در جهان شناخته شده و بکار گرفته می شود. اما اولین جوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد- در آن زمان یک کارخانه کشتی سازی برای آب بند کردن نشت های موجود در پرچ های زیر کشتی که در آب واقع شده بود از جوشکاری زیر آبی بهره گرفت. در کارهای تولیدی که در زیر آب انجام می پذیرد، جوشکاری زیر آبی یک ابزار مهم و کلیدی به شمار می آید. در سال 1946 الکترود های ضد آب ویژه ای توسط وان در ویلیجن1 در هلند توسعه یافت. سازه های فرا ساحلی از قبیل دکل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند، در سالهای اخیر به طرز چشمگیری در حال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نواقصی را در عناصر تشکیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند کرد. در این میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاری زیر آبی است.

× طبقه بندی

جوشکاری زیر آبی را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:

1. جوشکاری مرطوب

2. جوشکاری خشک

در روش جوشکاری مرطوب، عملیات جوشکاری در زیر آب اجرا شده و مستقیماً با محیط مرطوب سرو کار دارد. در روش جوشکاری خشک، یک اتاقک خشک در نزدیکی محلی که می بایستی جوشکاری شود ایجاد شده و جوشکار کار خود را با قرار گرفتن در داخل اتاقک انجام می دهد.

× جوشکاری مرطوب:

نام جوشکاری مرطوب حاکی از آن است که جوشکاری که در زیر آب صورت می پذیرد، مستقیماً در معرض محیط مرطوب قرار دارد. در این روش از جوشکاری از نوعی الکترود ویژه استفاده می شود و جوشکاری به صورت دستی درست مانند همان جوشکاری که در فضای بیرون آب انجام می شود، صورت می گیرد. آزادی عملی که جوشکار در حین جوش کاری از این روش دارد، جوشکاری مرطوب را موثر تر و به روشی کارا و از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه کرده است. تامین کننده نیرویجوشکاری روی سطح مستقر شده است و توسط کابل ها و شیلنگ ها به غواص یا جوشکار متصل می شود.

در جوشکاری مرطوب MMA (جوشکاری قوس فلزی دستی)2 دو مشخصه زیر بکار گرفته می شود:

اگر از جریان DC و قطب + استفاده شود، برقکافت روی داده و سبب خرابشدگی و از بین رفتن سریع اجزاء فلزی نگهدارنده الکترود می شود. برای جوشکاری مرطوب از جریان AC نیز به دلیل عدم امنیت کافی و وجود مشکلاتی که در حفاظت از قوس در زیر آب وجود دارد، استفاده نمی شود.

منبع تغذیه می بایستی یک دستگاه جریان مستقیم که دارای رده بندی آمپر بین 300 تا 400 است، باشد. دستگاههای جوشکاری ژنراتور موتور اغلب برای جوشکاری مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد. پیکره دستگاه جوشکاری می بایستی در پایین، زیر کشتی قرار داده شده باشد. مدار جوشکاری می بایستی شامل نوعی سوئیچ مثبت باشد که معمولاً از یک کلید تیغه ای استفاده می شود و از جوشکار غواص فرمان می گیرد. کلید تیغه ای در مدار الکترود می بایستی در تمام طول جوشکاری در برابر شکسته شدن مقاوم باشد و نیز از امنیت کافی برخوردار باشد. منبع تغذیه جوشکاری می بایستی در حین فرایند جوشکاری تنها به نگهدارنده الکترود وصل باشد. در این روش از جریان مستقیم همراه با الکترود منفی و نیز از نگهدارنده الکترود ویژه ای که در برابر آب عایق هستند استفاده می شود. نگهدارنده های الکترود جوشکاری که در زیر آب بکار گرفته می شوند از یک سر خمیده برای گرفتن الکترود و نگه داشتن آن در خود بهره می برند و ظرفیت پذیزش دو نوع الکترود را دارد.

نوع الکترودی که به کار گرفته می شود بر طبق استاندارد AWS (انجمن جوشکاری امریکا)3 در طبقه بندی E6013 قرار گرفته است. این الکترود ها می بایستی ضد آب باشند و تمامی اتصالات نیز باید طوری عایق بندی شده باشد که آب نتواند با قسمت های فلزی کوچکترین تماسی داشته باشد.اگر عایق بندی شکستگی داشته باشد و یا قسمتی از آن ترک داشته باشد، آنگاه آب می تواند با فلز رسانا تماس پیدا کرده ، موجب ایجاد نقص و در نهایت کار نکردن قوس شود. به علاوه اینکه ممکن است خوردگی سریع مس در قسمتی که عایق ترک خورده است، ایجاد شود.

× جوشکاری بیش فشار4(جوشکاری خشک)

جوشکاری بیش فشار در اتاقک های پلمپ شده در اطراف سازه یا قطعه ای که می خواهد جوشکاری شود، استفاده می شود. این اتاقک در یک فشار معمولی پر از گاز می شود (که معمولاً از هلیوم حاوی نیم بار5 اکسیژن است). این جایگاه روی خطوط لوله قرار گرفته و با هوایی مخلوط از هلیو و اکسیژن که قابل تنفس باشد پر شده و در فشاری که جوشکاری آنجا صورت می پذیرد و یا فشاری بیشتر از آن اجرا می شود. در این روش در اتصالات جوش بسیار با

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد خازن 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد خازن (2)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت در مقابل جریان نشتی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت خطوط انتقال هوایی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حساب

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری کامل

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن رله

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد چکیده برق دی سی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد دیود

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد در یک مسابقه دوچرخه سواری 4 دوست با دوچرخه های خود به رقابت

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خصوصیات آرگون وهلیم

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خودکشی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خستگی مواد

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثابت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثاب1

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جزوه مبانی مهندسی برق 32 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جزوه درس ساختار و زبان ماشین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای برخورد کننده

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جریان الکتریکی 5 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای الکتریکی الکترو کوترچه اثراتی بر بافت زنده می گذارد 22 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جریان مستقیم و جریان متناوب

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان بحران در لوله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جدول فراوانی فوت شدگان سال 86

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تیونر

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تیریستور

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :برای جوشکاری مرطوب جوشکاری مرطوب جوشکاری زیر زیر آبی این روش نگهارنه الکترو اشته باش بکار گرفته جوشکاری خشک امنیت کافی جوشکاری الکترو مرطوب استفاه بایستی اتاقک

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,جوشکاری ,مورد ,تحقیق ,لینک ,word ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,خرید دانلود ,بافرمت word ,خرید دانلود تحقیق ,خرید پایین توضیحاتفرمت

تحقیق در مورد سیاستهای مدیریتی

تحقیق در مورد سیاستهای مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاست ها و رویه های اداری، سیستم های اداری شامل سیستم پاداش، سیستم ارزیابی، سیستم پرداخت؛

دسته دوم تحت عنوان بافت اجتماعی شامل فرهنگ (پیش فرض های اساسی، ارزش ها، هنجارها، زبان، مراسم، تاریخ، داستان ها، اسطوره ها، نشانها)، فرایندهای تعانل و ارتباطات (بین اشخاص، گروه و بین گروهی)، ویژگی فردی (خصویات و باورها، مهارت های رفتاری، احساسات، و سبک مدیریت؛

دسته سوم تحت عنوان بافت فیزیکی شامل نمای فضایی (اندازه، شکل، موقعیت مکانی)، محیط فیزیکی (نور، گرما، سر و صدا، کیفیت هوا، پاکیزگی)، طراحی داخای (تزئینات، مبلمان) طرح معماری.

دسته چهارم تحت عنوان فن آوری شامل ابزارها، تجهیزات و ماشین‌الات، نخصص های فنی، طرح شغل، طرح جریان کار، سیاست ها و رویه هالی فنی، سیستم های فنی؛

5- اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی

یکی دیگر از اصلی ترین مؤلفه های توسعه مدیریت اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور می باشد. دراین ارتباط، ضرورت بازنگری در شماره ی از پیش فرض های رایج که در زمره ریشه بسیاری از نارسایی ها و معضلات نظام اداری و برنامه ریزی کشور به شمار می رود، کاملاً محرز و مورد تأکید می باشد.

روی هم رفته ناترسایی ها و مشکلات عدیده نظام اداری و برنامه ریزی کشور موجب گردیده است تا افزون بر تحمل هزینه های فراوان، بخش عمده ای از منابع مدیریتی نظان به هدر رود. از این رو برای آزادسازی سهم بارزی از انرژی های مدیریتی موجود، می توان به اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور چشم دوخت.

در حال حاضر شمار قابل ملاحظه ای از عدن تعادل های مدیریتی بر گرده نظام اداری و برنامه ریزی کشور سنگینی می نماید که یکی از مهم ترین آنها عدن تعادل و تعامل منطقی در روابط بین سه حوزه سازمان های خصوصی، تعاونی و دولتی است. در حالی که سازمان ها خصوصی و تعاونی می توانند و باید سهم برجسته ای را در توسعه همه جانبه نظام اسلامی برداشته باشند، به جرإت می توان اذعان نمود که این دو حوزه جهت مشارکت در پیشبرد بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی در حاشیه قرار دارند. از تین رو برای به میدان کشیدن قابلیت ها و استعدادهای موجود در این دو حوزه، در ابعاد مدیریتی، اتخاذ تدابیر و راهبردهای تحول گرا امری کاملاً ضروری است. از سوی دیگر حیطه کارکرد هر یک از حوزه های دولتی، خصوصی و تعاونی در پیشبرد برنامه های ملی به گونه ای تعریف و تنظیم شود که بالاترین درجه هم افزایی در تعامل هر یک از این سه حوزه با یکدیگر به ظهور برسد.

یکی دیگر از عدم تعادل های موجود در نظام اداری و برنامه ریزی گشور پایین بودن سهم بسیاری از استان های موجود در واگذاری پروژه های ملی است. در حالی که تنها تعداد اندکی از استان های کشور در طول سالیان گذشته بنا بر دلایل و انگیزه های گوناگون و بعضاً سیاسی، در زمره قطب های صنعتی – اقتعصادی کشور قرار گرفته اند، در عین حال بسیاری از استان ها و مناطقی که در نوع خود از قابلیت ها و استعدادهای خوبی نیز برخوردار می باشد، از این موهبت محروم گردیده اند. روی هم رفته توزیع جغرافیایی طرح ها و برنامه های ملی در سطح تمامی مناطق و استان های کشور باید به گونه ای طراحی گردد تا افزون بر رعایت ملاحظات عدیده اقتصادی، یک رقابت سالم، منطقی و پرتحرک که لازمه آن جوشش و بروز مدیریت های بومی است، بین مناطق و استان های گوناگون ایجاد گردد.

روند جهانی شدن نیز از پدیده هایی است که در صورت مسامحه و برخورد انفعالی با آن، پیامدهای ناگواری را برای کل نظام اسلامی در بر خواهد داشت. بر نظام اداری و برنامه ریزی کشور است که امواج کنونی و آینده روند جهانی شدن را با دقت مورد نظر قرار دهد و با ایجاد ظرفیت های مدیریتی لازم، ساز و کارهای مورد نیاز را برای پاسخگویی مؤثر به چالش های ناشی از آن آماده سازد. در این راستا، ظرفیت های مدیریتی نظام م باید به گونه ای ارتقاء یابد تا بتواند در سطح استانداردهای جهانی بیاندیشد، در سطوح این استاندارها نوآوری و ابتکار عمل داشته باشد و با اقدامات مؤثر، با رقبای جهانی خود به رقابت پردازد.

در یک جمع بندی کلی از مباحث این بخش از نوشتار می توان چنین نتیجه گیری کرد که برای نیل به توسعه مدیریت، اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی درراستای کانالیزه نمودن انرژی های مدیریتی به سمت فضاهیا رقابتی و کیفیت گرا در زمره مؤثرترین ساز و کارها قرار دارد.

6- بازسازی، تولید و ترویج دانش بومی مدیریت

امروزه دانش مدیریت به مثابه مشعلی فروزان بر تارک سازمان های توسعه یافته در حال درخشیدن است. اهتمام این قبیل سازمان ها به تولید دانش جدید و نهادینه نمودن آن در تمامی سطوح سازمانی موجب گردیده است تا کلید فهم بسیاری از چالش ها و معادلات سازمانی در اختیار مدیران قرار یگرد و راه برای اتخاذ راهبردها، تاکتیم ها و تصمیمات صحیح و به موقع به منظور فتح قله های بالاتری از عملکرد هموار گردد. از این منظر است که هرگونه نقصان و ضعف در پشتوانه دانش مورد نیاز سازمان ها را می توان به عنوان عاملی در جهت به بیراهه کشاندن و هدر دادن سهم معتنابهی از منابع سازمان تلقی نمود.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد مدل سازمانی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کیفیت

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد فرایند تولید

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد عدم سستی (مدیریت)1

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد شش سیگما

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد شرکت فرش باستان یزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد شرکت تجهیزات توربو کمپرسورنفت

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد شایسه سالاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد سیستم مدیریت LMS

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد سیاستهای مدیریتی

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد سیر تحول مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد زمان سنجی

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد رویکرد تی ئی ای ام

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد روش تحقیق

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد راهنمای کامل مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد دمینگ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد جستاری در کنترل کیفیت (Repaired)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تولید ناب و افزایش بهره وری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تولید ناب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تغییرات سازمانی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با دانش ها و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوما

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل ساختار سیستم

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انگیزش در مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد انتخاب و معرفی محصول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد اصول مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد استراتژی تولید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ارائه یک سیستم خبره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :برنامه ریزی کشور اصلاح نظام اداری مدیری اصلاح نظام وسعه مدیری اصلاح مورد سیاسهای مدیریی نظام اداری برنامه ریزی ریزی کشور های مدیریی های ملی اصلاح نظام برنامه اداری مدیریی سازمان بسیاری جهانی

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,برنامه ,توضیحاتفرمت ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,برنامه ریزی ,توضیحاتفرمت فایل ,خرید پایین توضیحاتف

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر قدس شهریار

موضوع:

" کابل های شبکه "

استاد :

جناب آقای مهندس هوشمند

تهیه کنندگان :

مهرنوش مدنی

مریم اسلامی

بهار 1388

مقدمه

برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این جزوه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند ، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم می باشد که در این قسمت به آن پرداخته نشده است.

معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

الف) ولتاژ نامی.

ب) انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل.

پ) در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز.

ت) تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل.

ولتاژ نامی

ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتاژ بایستی مطابق جدول 2-1 می باشد.

U0 کیلو ولت (R.M.S)

19

12

35/6

6/0

U0 کیلو ولت (R.M.S)

33

20

11

1

Um کیلو ولت

36

24

12

ظرفیت جریان دهی کابل ها

در این قسمت عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها مورد بررسی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.

مهم ترین مرجع به کار رفته در این قسمت ، استاندارد IEC-287 تحت عنوان "محاسبه جریان نامی پیوسته کابل ها در ضریب بار 100 درصد" می باشد که در هر قسمت که به اطلاعات کامل تری نیاز بود ملاک استاندارد فوق می باشد.

تعیین حد مجاز جریان کابل ها به تلفات ایجاد شده در کابل و نحوه انتقال گرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC-287 با در نظر گرفتن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایط مشخص ، حد مجاز جریان را به دست می دهد در این قسمت از جزوه فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابل ها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد. (این حد مجاز بایستی در اسناد فنی مناقصه آورده شود) ، در صورتی که اطلاعات مربوطه در دسترس نباشد می توان از جداول پیوست – الف و ب استفاده نمود.

عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل

عوامل مهم مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:

الف) دما

دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط ، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد.

ب) طرح کابل

علاوه بر دمای مجاز عایق کابل ، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف به کار رفته در آن ، در تعیین جریان مجاز دارای اهمیت می باشند. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند.

پ) شرایط نصب

شرایط نصب از قبیل نصب در هوا ، دفن شده در زمین ، در مجرا ، نوع خاک و ... از عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها می باشند.

ت) اثرات کابل های مجاور

در صورت همجواری کابل با سایر کابل ها یا لوله ها بایستی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل در نظر گرفت.

الف) دما

1- دمای محیط

متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که به شرایط آب و هوایی منطقه ، شرایط نصب کابل بستگی دارد. در استاندارد IEC-287 دمای محیط اطراف کابل برای چندین کشور آمده است ، در اسن استاندارد برای سایر کشورها به طور تقریبی اعداد جدول 3-1 پیشنهاد شده است.

شرایط آب و هوا

درجه حرارت محیط

درجه حرارت در عمق یک متری

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حاره ای

25

55

25

40

نیمه حاره ای

10

40

15

30

معتدل

0

25

10

20

جدول 3-1 دمای محیط و زمین بر حسب درجه سانتیگراد

مقادیر جدول فوق تقریبی بوده و بایستی به هنگام استفاده از آن دقت کافی به عمل آورد. حدود نامی جریان کابل بایستی برای بن=دترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد کنترل حرکت مکانیزم چهارمیله ای توسط نرم افزار MATLAB 7 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کنترل الکترونیکی در خودروها 23 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور 31 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کمیتها و آحاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کلیدهای فشارقوی (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کلید های قدرت (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کاربرد ریز کنترل کننده شارژ باتری 12 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق و کابل کشی (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کابل (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کابل وسیله (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کابل های مسی و انواع آنها (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارون 3 محمدی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارکرد دستی میز شاخص 16 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب 75 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانجات لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارت هوشمند (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارت هوشمند 27 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد نانومواد درصنعت برق 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در مهندسی برق (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارآموزیی (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارآموزیی برق شرکت هپکواراک 55ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کار با داده های آماری کامل (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار آموزی مهرداد (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :نامی جریان کابل ظرفی نامی جریان جریان مجاز کابل مورد بررسی قرار کابل های دمای محیط این قسم دهی کابل عوامل مؤثر جریان دهی نامی جریان جریان کابل جریان شرایط اساندارد بایسی عوامل انخاب محاسبه

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,کابل ,تحقیق ,لینک ,لینک دانلود ,word لینک ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,پایین تحقیق ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین تحقیق ,

دانلود تحقیق در مورد ساخت مدار (word)

دانلود تحقیق در مورد ساخت مدار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

در زیر با یک مدار ساده در رابطه با تایمر ها آشنا می شوید.این مدار یک مدار مو نو استابل است.منظور از مونو استابل مداری است که به طور خودکار پالس تولید نمی کند. بلکه می بایست برای تولید پالس از جایی تحریک شود. این مدار به صورت یک تایمر 1 تا 3 دقیقه عمل می کند.

قطعات مورد نیاز

1 عدد آیسی 555

1 عدد خازن 47 میکروفاراد

1 عدد خازن 1 میکروفاراد

1 عدد LED

1 عدد کلید PUSH-BOTTOM

1 عدد ترانزیستور 2N2222

3 عدد مقاومت 1 مگااهم

2 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم

1 عدد مقاومت 100 کیلواهم

1 عدد خازن 100 نانو فاراد

برد بورد

سیم تلفنی

کلید 1 به 4 سلکتوری

نقشه مدار

برای بستن مدار زیر می توانید به صورت زیر عمل کنید. پایه 8 و4 آیسی 555 را به طور مستقیم و مشترک به مثبت ولتاژ و پایه 1 این آیسی را به منفی باطری یا زمین متصل کنید.بین دو پایه مشترک و پایه 1 آیسی یک عدد خازن 100 نانوفاراد قرار دهید. پایه 2 آیسی 555 را با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل کنید.از همین پایه به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر کلید push-bottom را به زمین متصل نمایید. پایه های 6و7 آیسی 555 را به یکدیگر متصل نمایید.و از این اشتراک به یک سر خازن 47 میکروفاراد که با یک خازن 1 میکروفاراد موازی شده متصل نمایید.سر دیگر این دو خازن الکترولیت را به زمین متصل نمایید. برای اینکه این دو خازن را با هم موازی کنید خیلی راحت سر مثبت این دو خازن را که علامت ندارد به پایه مشترک شده 6و7 و سر منفی این دو خازن را به طور مشترک به زمین متصل کنید. پایه 3 آیسی 555 خروجی این آیسی است.آنرا با یک مقاومت 4.7 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2N2222 و امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.کلکتور آنرا با یک مقاومت 4.7 کیلو به کاتد یا منفی LED متصل کنید.و مثبت LED را به طور مستقیم به مثبت 9 ولت متصل کنید.استفاده از ترانزیستورها در این مدارات بیشتر برای تحریک یک سوییچ مانند رله است. پالس خروجی این آیسی را می توانید توسط پایه های 2و6و7 ایجاد کنید.شکل زیر یک نمونه از بستن این پایه ها را که به صورت مونو استابل است.را نشان می دهد. در این آیسی همواره پایه 2 ورودی منفی و پایه 6 ورودی مثبت است. همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 2 با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل شده است.و ورودی صفر توسط کلید push-bottom در آن ایجاد می شود. پایه 6 نیز که ورودی مثبت است.به همراه پایه 7 با دو خازن موازی 47و1 میکروفاراد و مقاومت 1 مگااهم به زمین و مثبت منبع تغذیه متصل شده است. زمانیکه شما کلید push-bottom را فشار می دهید.در واقع باعث تحریک پایه 2 آیسی 555 می شوید.این پایه در حالت عادی یعنی زمانیکه تحریکی صورت نگرفته است.، با یک مقاومت 100 کیلو اهم به مثبت 9 ولت متصل شده است.شما می بایست وضعیت این پایه را در حالت عادی یعنی حالتی که تحریکی صورت نگرفته مشخص کنید.تا مانع از تاثیر نویز در حالت عادی بر روی مدار خود شوید .در واقع با اتصال این پایه به مثبت 9 ولت

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد شبکه های بیسیم (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های بیسیم کار آموزی 70 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های بی سیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد صرفه جویی در مصرف برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد شکست مواد (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد طرح تحقیق ترس دانش آموزان از امتحان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد علم آمار و تاریخچه ی آن (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد عزت نفس و پیشرفت تحصیلی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد عزت نفس (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی 26ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد طراحی فیلتر میان گذر با استفاده از فیلترهای بالاگذر و پایین گذر 14 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی 13 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد علومی که از یونان باستان توسط اندیشمندان اسلامی محافظت و تکمیل شد (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور نیروگاه آبی 35 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور الکتریکی 38 ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور 11 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های مخابراتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد شبکه حسگر (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد شارژ سیلندر (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد شارژ باطری های نیکل و کروم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد سیمپیچی موتور خادمی (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد سواد والدین و میزان عزت نفس (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سازگاری و تداخل الکترو مغناطیسی (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سرعت موتور DC وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان اس (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سرشماری استان قزوین (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد سر نخ گمشده تبلیغات (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سد و نیروگاه کارون 3 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 4 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (2) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد سد سیمره (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ساختمان کلی سرو موتورها (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ساختمان ترانسفورماتور (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ساختار نیروگاه های اتمی جهان (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ساختار ماشین های الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ساخت مدار (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :کلی push bottom تحریکی صورت نگرفته زمین متصل نمایی آیسی 555 کلی push متصل کنی این آیسی ولت متصل این پایه متصل نمایی مقاومت bottom نمایی مشترک میکروفارا موازی تحریک ترانزیستور کیلواهم

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,لینک ,پایه ,دانلود تحقیق ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,توضیحات بیشتر دا

دانلود پاورپوینت انگــور

دانلود پاورپوینت انگــور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 14 اسلاید


قسمتی از متن .ppt :

انگــور

انگور و آفرینش

انگور، شراب، باده و مستی حتی زمانی که تنها با نامشان نردِ عشق می‌باختم برایم عظمتی داشتند. خلقتِ انگور به گمانم هم‌عنان با خلقتِ آدمی باشد. انگور، حامل رازهاست و حامله‌ی شراب. انگورِ سفینه‌ی مستی است؛ مستی و راستی. شاید حکمتی باشد در اینکه گاهی اوقات گرانبهاترین چیزها را در جایی می‌شود یافت که گمانِ آن نمی‌رود: در خراباتِ مغانِ نورِ خدا می‌بینم! انگور چنان که نمادِ مستی است، رمزِ خرابات و خرابی را نیز در خود دارد. وه که وقتی به یادِ تاکستان می‌افتم، تصورِ اجتماع و ازدحامِ آن همه مستی، آن همه می، هوشم از سر می­رباید! در این سال‌ها، همین سه چهار سال گذشته، با خودم اندیشیده بودم که اگر من این نبودم که اکنون هستم، اگر روز و روزگارم به قلم و اندیشه پیوند نخورده بود، اگر جاذبه‌ی شعر و دغدغه‌های فیلسوفانه جانم را چون کشتی بی‌لنگر به این سوی و آن سو نمی‌برد، حتماً میخانه باز می‌کردم! باده‌فروش می‌شدم. ذوقِ عجیبی دارد دیدن مستی و آسودگیِ آدمیان. چندان خیال و نازک‌اندیشی در باده موج می‌زند که ناگهانِ عنانم از دست می‌رباید.

تاریخچه

زادگاه‌ انگور ایران‌ است؛ اما امروز در اکثر نقاط‌ دنیا کاشته‌ شده‌ و به‌ انواع‌ گوناگون‌ درآمده‌ است. قسمت‌های‌ مورد استفاده‌ آن‌ میوه، برگ‌ و شیره گیاهی‌ است.

انگور بیش‌ از سایر میوه‌ها ویتامین‌ و بیش‌ از تمام‌ خوراکی‌ها ارزش‌ غذایی‌ دارد. قند آن‌ به‌ طور مستقیم‌ و آسان‌ وارد خون‌ می‌شود و در عضلات‌ و کبد ذخیره‌ می‌گردد.

این‌ میوه‌ هنگامی‌ که‌ خشک‌ می‌شود نه‌تنها هیچ‌ یک‌ از خواص‌ خود را از دست‌ نمی‌دهد، بلکه‌ ارزش‌ غذایی‌ آن‌ افزایش‌ می‌یابد؛ به‌ طوری‌ که‌ یک‌ دانه‌ کشمش‌ خیلی‌ بیش‌تر از یک‌ حبه‌ انگور قوت‌ دارد. علت‌ آن‌ است‌ که‌ دیاستازهای‌ موجود در روی‌ پوست‌ آن‌ به‌ تدریج‌ سلولز پوست‌ را تبدیل‌ به‌ قند می‌کنند. آب‌ انگور چنانچه‌ از دانه‌های‌ تازه، سالم‌ و تخمیرنشده‌ گرفته‌ شود از نظر ترکیبات‌ غذایی‌ شباهت‌ زیادی‌ به‌ شیر مادر دارد و می‌توان‌ آن‌ را غذای‌ کودکان‌ شیرخوار قرار داد.

معرفی گیاه

انواع انگور بومی قاره آسیا در مجاورت دریای خزر است، اما به آمریکای شمالی و اروپا نیز انتقال یافته است، یعنی مهاجرین به اروپا انواع انگور را در دهه های 1600 به آمریکای شمالی انتقال دادند. درخت انگور دارای برگهای دشت و کنگره دار بوده و پوسته ریشه آن کنده میشود. میوه انگور می تواند سبز، قرمز یا ارغوانی رنگ باشد.

سایر محصولات :
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانی ( (HACCPدر عرضه مواد غذایی

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت تشخیص مشکلات و علل عدم کارآیی سازمان

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصادی بر اساس نرخ بازگشت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت تابش لیزری در مقابل نور عادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل تصمیمات درباره سود و هزینه و تخصیص منابع

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی ها ی ذهنی پسران پیش دبستانی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت بیوگرافی مهدی کروبی

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت بیمه محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت بیماری تب سه روزه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت تأثیر عوامل محیطی بر رشد و نمو سبزی‌ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت بیماریهای پرخطر در زندانها

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت بهابیت و شرح حال باب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت بیماریهای زندان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی مسیر برای یک ربات موبایل

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت برنامه نویسی وب

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت بازیهای دبستانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت بالندگی سازمانی رویکردی برای تغییر برنامه ریزی شده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته...

دانلود پاورپوینت بدنسازی در فوتسال

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت اکوادور

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت بازیابی سریع داده ها – مرتب سازی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت ایمنی در کارگاه

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت اهمیت واحدهای جلب مشارکت

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت اورژانس‌های روانپزشکی

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت اورژانس‌های روانپزشکی Copy

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت ایمنی در کارگاه Copy

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی

لینک دانلود و...

دانلود پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی Copy

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت اهمیت واحدهای جلب مشارکت Copy

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پاورپوینت اندیشه پرورده و منضبط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت انگــور

لینک دانلود و خرید...

دانلود پاورپوینت انواع ژنراتور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت اقتصاد و مدیریت مهندسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت امداد در بلایا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

دانلود پاورپوینت الگوریتم حریصانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :انلو پاورپوینت انگــور آمریکای شمالی آنzwnj بهzwnj ارزشzwnj غذاییzwnj پاورپوینت انگــور انلو پاورپوینت انگور میzwnj میzwnj آنzwnj بهzwnj یکzwnj کهzwnj

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,پاورپوینت ,لینک ,word ,توجیهی ,توضیحاتدسته ,دانلود پاورپوینت ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتدسته ,بافرمت word ,خرید پایین توضیحاتد

تحقیق در مورد زنان کارآفرین 25 ص

تحقیق در مورد زنان کارآفرین 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

فهرست مطال ب

عنوان صفحه

مقدمه 1

نقش کار آفرینان زن 3

به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد 4

ضرورت کار آفرینی زنان 4

کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان 4

تفاوتهای زنان کار آفرین با مردان کارآفرین 5

تشکیل زنان مبتکر دنیا (wowi) 6

محیط و محدودیتهای کارآفرین زنان 7

راههای توسعه کار آفرینی زنان 8

کارآفرینی زنان در جامعه 10

موانع کارآفرین زنان 14

آموزش تکنیکهای کارآفرینی به کودکان و دختران جوان 15

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت کننده زنان کار آفرین 16

الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران 17

دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت کننده 19

انجمن زنان کارآفرین ایران 21

نقش زنان در رشد جوامع 21

هفت راز موفقیت زنان 23

خلاصه و نتیجه گیری 24

منابع و مآخذ 28

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن ترکیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، کمبود شغل و افزایش بیکاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد که دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای کلیه ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان کارآفرین ، تدابیر و امکانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امکان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بکارگیری ظرفیتهای کار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امکان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان کشور در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید با دید عملی برخورد کنند و در جستجوی راههایی برای توسعه کار آفرینی زنان همت گمارند .

نقش کار آفرینان زن

* عامل نوآوری

* عامل تعادل در اقتصاد

* عامل اشتغال زایی

* عامل انتقال تکنولوژی

* عامل سرمایه گذاری

* عامل شناخت فرصت ها

* عامل ایجاد وگسترش بازارهای جدید

*عامل استفاده مناسب ازامکانات ومنابع ملی

* عامل بسیج منابع انسانی

* عامل بهبود کیفیت زندگی

* عامل تولید

*عامل توزیع متناسب در آمد

به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد

1 – از موقعیت های محیط آگاه می شود

سایر محصولات :
تحقیق در مورد صنعت توریسم

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد صنایع دستی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد شیشه گری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد سیکل پرورش ماهی قزل آلا

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد سیمان های استخوانی

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد سنگهای ساختمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد سازمان صنایع هوافضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ساختمانهای چوبی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ساخت لامپ

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد زندگینامه کارآفرینان موفق جهان 164 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد زنان کارآفرین 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ریسندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ریخته گری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد راهکارهای اشتغال معلولین 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکو بافی) 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی 24 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد خودرو

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد خلاقیت چیست ؟ 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد خدمات و تعمیر موبایل 12 ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد جوشکاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد جوشکاری چدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد جوشکاری به روش نقطه جوش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد جاجیم بافی و ورنی بافی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تکنولوژی بتن 1

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تهیه واکسن در مؤسسه راضی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تکنولوژی تولید ماست کم چرب 44 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تعمیرات موتورماشین 206

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تجهیزات کنترل و ابزار دقیق(بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تأثیر عوامل انتقادی در تئاتر

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بناهای تاریخی دوره صفویه

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برق خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بتن های بازیافتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بتن غلتکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بتن بازیافتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد ایرانخودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :کار آفرینی زنان زنان کارآفرین وجود برای زنان کارآفرین وظیفه برای زنان مورد زنان کارآفرین زنان کارآفرین کار آفرینی آفرینی زنان کارآفرین زنان کار آفرین وسعه کار حمای کننده محدودی های کارآفرین آفرینی ایجاد فراهم امکان

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,زنان ,word ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,زنان کارآفرین ,توضیحاتفرمت فایل ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقدمه

با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان این مرزوبوم لازم است که همه کار های متصدیان این امر مهم هم با تدبیر و اندیشه خاصی صورت گیرد تا همه ابعاد تربیت و آموزش توجه شود و برای رسیدن به اهداف تعیین شده از طرف مسئولین زیربط و دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت داشتن برنامه مهمترین پایه و اساس کار است. برنامه عبارتست از تصمیمات و پیشگوئیهایی که مارا به هدف سازمانی خود می رساند هیچ کاری بدون برنامه پیش نمی رود اگر هم پیش رود حتماً با نقص زیادی همراه خواهد بود و با وجود نقص های زیاد پیش برد کار بسیار با زحمت خواهد بود لذا وجود برنامه در راه رسیدن به اهداف امری انکار ناپذیر و صددرصد ضروری است.

یکی از وظایف مهم مدیریت برنامه ریزی دقیق و کامل است که زیرمجموعه خود با استفاده از آن برنامه بسوی اهداف تعیین شدة سازمانی خود هدایت می شوند.

انواع برنامه ریزی:

برنامه کوتاه مدت مانند برنامه یکساله

برنامه بلند مدت چند ساله

اهداف برنامه ریزی:

اهداف غایی یا نهایی

اهداف درسی: این اهداف برعهده مؤلفین است ولی معلمان نیز باید این اهداف را بدانند.

هدفهای رفتاری

: دستیابی

با توجه به ارزیابی وضعیت موجود و با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا نواقص موجود را برطرف کنیم و از بین مشکلات موجود اولویت را به مشکلاتی خوهیم داد که مستقیماً با آموزش دانش آموزان ارتباط دارد بعنوان مثال تجهیز آزمایشگاه و کارگاه و در صورت امکان تغییر وضعیت آزمایشگاه به و کارگاه بصورت استاندارد و قابل استفاهده با روش تدریس جدید در اولویت اول و در رأس امور است توجه به دانش آموزان ضعیف و مستعد و بالابردن کیفیت آموزش و توجه ویژه به تربیت نونهالان عزیز نیز در راستای کارهای مختلف آموزشگاه پیش خواهد رفت. تصمیم داریم جلسات جداگانه ای با اولیاء دانش آموزان ضعیف داشته باشیم و آموزش این گروه را بطور جدی پیگیری نمائیم.

: عمده ترین مسائل و تنگناها

برای اجرای برنامه های آموزشگاهی دستگیری و حمایت اولیاء دانش آموزان ضرورری و صددرصد موردنیاز است با توجه به وضعیت منطقه و محرومیت مالی بیشتر دانش آموزان و کم سوادبودن اولیاء الزاماً باید به برنامه ریزی بیندیشیم که با وضع موجود قابل اجرا باشد بطور خلاصه می توان گفت که روی کمک اولیاء نباید حسابی بازکنیم این امر مدرسه را در یک تنگنای جدی قرار داده است بعنوان مثال حدود 100 متر ا ز خیابان منتهی به مدرسه نیاز به آسفالت دارد در طول سالهای متمادی پیگیری های زیادی از طرف مدرسه صورت گرفته ولی چون ا زجانب اولیاء حمایت نشده و با پیگیر های لازم از جانب اولیاء صورت نگرفته این مسئله عملی نشده است.

: تعیین هدف

از مهمترین اهداف مدرسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

توجه به فرهنگ و سیره و روش پیامبرا کرم(ص) در سا ل پیامبر

تعمق وتقویت امور تربیتی و دینی در آموزشگاه بخصوص موضوع نماز و قرآن

کیفیت بخشی و فرآیند یاددهی و یادگیری

فرهنگ سازی، در جهت جلب مشارکت های مردمی

تعمیق فرهنگ تحقیق و پژوهش در دانش آموزان و آموزگاران

توجه به بهداشت عمومی آموزشگاه

توجه به نظم و انضباط در بین دانش آموزان

ه: مبنای هدف گذاری

با توجه به هدفهای عالی نظام آموزش و پرورش در سال پیامبر اعظم اهداف یادشده برای هم سویی با سازمان ذیربط تعیین گردیده و در اولویت قرار گرفته است.

و: راههای رسیدن به هدف

با همت همکاران محترم و عنایت پروردگار و رهنمودهای اداره متبوع از تمام امکانات

سایر محصولات :
دانلود تحقیق مکانهای مذهبی) مساجد، مصلی و ...) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه پیشرفت تحصیلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه نوروز

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

لینک دانلود و...

دانلود پروژه مربی

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه فرار دختران

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه سیکلوپات شخصیت

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه سوء استفاده از زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه رویکرد شناختی و روانی شناسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه روانشناسی شخصیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه روانشناسی جرم

لینک دانلود و...

دانلود پروژه روان شناسی شغل

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه رشد و تربیت کودک

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه خانواده

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و

لینک دانلود و...

دانلود پروژه بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه گسترش اعتیاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه کودک

لینک دانلود و...

دانلود پروژه کودک آزاری 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه کودک آزاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه کم رویی

لینک دانلود و...

دانلود پروژه چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پروژه آماری (مطالعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پرورش تدریجی روان کودک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پرخاشگر

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه پدیدارشناسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه پایان نامه بزهکاری اطفال

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه ویژگیهای فردی

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان

لینک دانلود و...

دانلود پروژه ورزش و اجتماع

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه نوجوانی3

لینک دانلود و...

دانلود پروژه نوجوانی2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه نوجوانی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :پروش بخصوص تربیت بخصوص تربیت نونهالان انش آموزان ضعیف انش آموزان تربیت نونهالان برنامه ریزی بخصوص تربیت پروش بخصوص اهمیت آموزش اولیاء انش برنامه آموزش آموزان اولیاء تربیت تعیین بخصوص نونهالان

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,پروژه ,لینک ,توجیهی ,word ,برنامه ,دانلود پروژه ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید دانلود ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید دا

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

پیشینه

امروزه درمانهایی که بر اساس فرمول‌بندی ‌های روان‌شناختی صورت می‌گیرد، احتمال میزان موفقیت را افزایش می‌دهد.

بنابراین باتعیین فرمول‌بندی مشکلات و انتخاب الگوی صحیح و روش مناسب و توصیف فرایند تغییر، بصورت سازمان یافته ضریب اطمینان در درمان افزایش می‌یابد

در شناخت درمانی، شیوه روان‌درمانی مبتنی بر نظریه اختلالات هیجانی و فهم باورهای تحریف شده( بک 1967 – 1991 ) مطالعات بالینی و تجربی کواکس ( 1978) و بلک برن(1988) و نیز تکنیکهای درمانی مشخصی است.

این شیوه درمانی شکل سازمان یافته ای از روان درمانی است که برای کمک به بیماران برای یادگیری روش های موثر به منظور مواجه با مشکلاتی که سبب ناراحتی او می‌شوند طراحی شده است.

شناخت درمانی بک ابتدا در مورد افسردگی به کار رفته است ( 1967) ولی امروزه مطالعات و تحقیقات بیشتر در شناخت درمانی نشان می‌دهد برای بسیاری از اختلالات روانشناختی از جمله اظطراب، وسواس و … نیز قابل استفاده است.

در ارزیابی تحریف های شناختی که افراد مضطرب تجربه می‌کنند فریمن و دیگران ( 1990) متوجه شدند که تحریف‌هایی همچون فاجعه آمیز دانستن، شخصی سازی تعمیم و مبالغه آمیز،… ( 1990) دیده می‌شود و هم چنین کاربرد مثلث شناختن و نقش آن در درمان اضطراب توسط گرینبرگ ( 1985) مورد بحث قرار گرفته است.

شناخت درمانگران معتقدند تجارب کودکی می‌تواند باعث شکل‌گیری طر حواره‌ها و باورهای اساسی و باورهای شرطی گردند، در هنگام وجود یک محرک به عنوان موقعیت، فعال کننده اضطراب، می‌تواند بر طرحوارها و باورهای اساسی و باورهای شرطی اثر کرده و بصورت یک فرآیند شناختی، پیامدهای شناختی از جمله افکار اتوماتیک را فعال نموده و رفتارها و هیجانات و پاسخ‌های فیزیولوژیک انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

الف : تحقیقات خارجی

1- میرافضلی آرانی، فاطمه، علل اضطراب دانش آموزان در مدارس ، مرکز تحقیقات نظام وفا شهرستان آران و بیدگل، 83 ـ 1382

اضطراب از بزرگترین دشمنانی می‌باشد که بشر مجبور است با آن روبرو شود اضطراب دربارة آسیب‌پذیری خودمان و اضطراب برای بقای خود

2- عکاشه گودرز"بررسی فراوانی وعلل اضطراب امتحان در دانش آموزان"

شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه 1381

در این تحقیق سنین نوجوانی یعنی سالهای بین 12 تا 18 سال را دوره ناکامل نامیده‌اند زیرا نوجوان عالم کودکی را پشت سر گذاشته و به دوره کامل بزرگسالی نیز نرسیده است در نتیجه احساس نوعی ناامنی و عدم اطمینان و اعتماد به خود و نقش اجتماعی خود دارد. دوره ای که در طول عمر انسان ؛تنشهای هیجانی؛در حد اعلای خود می رسد دوره نوجوانی است .در این دوره علاوه بر رشد و تغییرات بدنی و ترشحات غدد داخلی که تا حدی موجبات اضطراب و تنش را در نوجوانان پدید می آورد،عوامل محیطی و اجتماعی یکی از عوامل اصلی وجود تنشها در این دوره می باشد.

هیل و ساراسون در مقاله خود تحت عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و تقابل آن با عملکرد در مدرسه و امتحان در دوران ابتدائی ضمن مطالعه و تحقیق 713 کودک دبستانی برای مدت 4 سال به این نتیجه رسیدند . کودکانی که اضطراب امتحان زیادی داشتند نسبت به آنهایی که اضطراب کمی داشتند نمرات کمتری می گرفتند .

و فیلد در کتاب خود تحت عنوان انگیزش پیشرفت جهت گیری های معاصر در تئوری و تحقیق که در سال 1980 میلادی نوشته به نقل از نتیجه تحقیقی که به وسیله هیل بنام انگیزش ارزیابی و خط مشی تست های آموزش انجام گرفته است می نویسد که : چنانچه شرایط امتحان افراد مضطرب را تغییر دهیم عملکرد آنها در آزمون متفاوت خواهد شد

رنه اسپیتز مطالعاتی در باره اضطراب در کودکان انجام داده و می نویسد : بیشتر مواد روگردانی از مدرسه و درس (مدرسه هراسی) ممکن است موجب اضطراب و نیز جدایی از مادر ناشی می شود .

کاتز نرخ بالای اضطراب امتحان در طبقات پایین را ناشی از عدم تحریک و تقویت فعالیتهای هوشی می داند . کودکان در آن خانواده ها با کمبود حرکات هوشی روبرو هستند این امر به همراه تنبیه شدید به دلیل سرپیچی از دستورات بزرگسالان موجب بروز اضطراب در کودکان می شود .

تحقیقات داخلی

تحقیقی توسط آقای محمد حدادیان دانشجوی مرکز ضمن خدمت مشهد رشته امور تربیتی تحت عنوان علل اضطراب در دانش آموزان ابتدائی انجام شده است که ایشان در این تحقیق به نتایج زیر رسیده است :

1- بهره هوشی در میزان اضطراب موثر است .

3- مردودی سالهای قبل سبب اضطراب می شود .

4- بین اضطراب دانش آموزان دختر و پسر از نظر تعداد تفاوت معنی داری وجود ندارد .

تحقیق هم توسط خانم بتول نودهی دانشجوی ضمن خدمت مشهد تحت عنوان بررسی پدیده اضطراب انجام گرفته است و به این نتایج رسیده اند که:

اضطراب به عنوان یک بیماری اثر نامطلوب برجسم و روان انسان می گذارد و در هر سنی بنابه مقتضیات آن سن اثرات متفاوتی دارد .

وی می نویسد برای از بین بردن این مشکل بایستی به کودکان آموخت که بر اضطراب خود غلبه کرده و نگذارند اضطراب مانع موفقیت وپیشرفت آنها در کارهایشان شود.

ایشان چند دانش آموز دوره راهنمایی را به مدت سه ماه برای تحقیق خود در نظر گرفته و در هنگام امتحان شفاهی و کتبی آنها حضور پیدا می کند و در نهایت به این نتیجه رسیده است که تعدادی از این دانش آموزان دارای اضطراب بیشتری می باشند . پس از صحبت با آنها و تماس با والدین آنان متوجه شدند که والدین آنها در حقیقت عامل این مسئله بودند . چرا که بچه ها را از آوردن نمره کم و امتحان اضطرابانده اند و این کار بر روی عملکرد بچه ها در مدرسه اثر منفی گذاشته است و فرضیه ایشان که بین اضطراب دانش آموزان و رفتار والدین رابطه وجود دارد در این بررسی به اثبات رسیده است .

لازم به ذکر است که این دانش آموزان در اثر داشتن اضطراب دچار اختلالات و مشکلات دیگری هم شده اند از قبیل منزوی شدن ، افسردگی و . . . .

تحقیقی دیگر توسط خانم اکرم ایزی دانشجوی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان واحد سبزوار با موضوع بررسی اثر اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم ابتدائی صورت گرفته است .

ایشان در این بررسی متغیرهای پژوهش خود را اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی و متغیرهای کنترل را سن و جنسیت در دانش آموزان سوم ابتدائی در نظر گرفته است و با این فرضیه که:آیا اضطراب امتحان برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی تاثیر دارد ؟ به بررسی می پردازد و از روش تجربی بهره مند می شود .

ایشان جامعه آماری خود را از دانش آموزان کل شهرستان سبزوار به تعداد 6715نفر پسر ودختر در نظر و از کلاسهای سوم دبستان تربیت اسلام آباد به شکل تجربی نمونه آماری انتخاب می نماید . در این روش سه نوع متغیر مستقل ، وابسته و مزاحم به شکل تجربی مورد بررسی قرار میگیرد .

نامبرده جهت دقت نظر در داده های بدست آمده و حصول به نتایج دقیق علمی از میانگین ، واریانس ومجذور آن ، انحراف استاندارد و نمودار هیستوگرام بهره می برد و بالاخره محقق در مقایسه میانگین دو گروه نشان داد که اضطراب باعث کاهش پیشرفت تحصیلی می شود .

همانگونه که بیان گردید بیماری عاطفی روانی اضطراب مخصوص دوره خاصی از حیات و زندگی انسان نیست و ممکن است آدمی در مراحل مختلف زندگانی خود ( کودکی ، نوجوانی و جوانی ، بزرگسالی و پیری ) به این بیماری مثل هزاران بیماری که انسانها را در معرض خطر قرار می دهد دچار گردد . البته لازم به ذکر است تاثیر این بیماری در تمامی سنین یکسان نبوده و در سرنوشت فرد به یک نوع دخالت ندارد . بدون تردید این اثرگذاری در دوره کودکی که اساس

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ترانسمیتر ها

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد تعریف پست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جوش آرگون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جوش پلاسما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چگونه کار می کند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی الکتریکی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوش قوس الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جامعه و نمونه آماری 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیل سوختی 42 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ی تحقیق افسردگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی و عزت نفس

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیل1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق رضایت مندی دانشجویان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افسردگی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشبینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی 76 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها 52 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست ولتاژ برق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست و شبکه های فشار قوی و متوسط

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست های فشار قوی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پست فشارقوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (4)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (3)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (2)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پست برق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 5

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 3

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 22

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :انش آموزان ابتائی مور پیشینه اضطراب انش آموزان اضطراب امتحان گرفته است تحت عنوان پیشرفت تحصیلی رسیه است اضطراب انش اضطراب آموزان امتحان میzwnj رمانی بررسی ایشان

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,تحقیق ,مورد ,لینک ,اضطراب ,word ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,دانش آموزان ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانل